Med slaktavfall, frityrolja och rester från pappersmassatillverkning i tanken

 
Med en enda tankning blev vår vanliga personbil en supermiljöbi. Från att ha varit utpekad som en miljöbov blir bilen nu mer miljövänlig än en elbil. Det krävdes inte mer än att biltillverkaren gick före och sade att det är okej att använda bränslet.
 
Det där med att vara mer miljövänlig än en elbil låter konstigt men det stämmer enligt Colabitoil som tillverkar miljöbränslen och som hänvisar till en studie gjord av Energimyndigheten. Att få den till miljöbil var mycket enkelt. Allt som behövdes göras var att köra bilen till en bensinstation som säljer HVO 100 för personbilar.
 
Bränslet HVO 100 görs på olika typer av avfall och är helt fossilfritt.
 
För att det ska gå att tanka med det här bränslet måste den bil som ska tankas först och främst vara framdriven av en dieselmotor och biltillverkaren måste också ha godkänt den för tankning med HVO 100. Lyckligtvis har M/F Solsken en DS som den vanliga bilen. Denna är tillverkad av PSA-gruppen (DS, Citroën och Peugeot) som har givit okej till tankning med detta bränsle i alla sina Euro5- och Euro6-motorer. Och den DS5 vi använder har Euro6.
 
Den allra första tankningen med fossilfri diesel som tagits fram på konstgjord väg med hjälp av avfall från pappersbruk, restauranger och slakterier. 
 
Bränslet är miljövänligt och kräver sin egen produktion men det är ändå inte dyrare än vanlig diesel. En anledning till detta kan möjligen vara att den tunga trafiken kör på detta bränsle i hög omfattning.
 
Bilbränsle är dyrt! Men det är mycket bra att detta mest miljövänliga bränslet inte kostar mer än ordinärt bränsle. Nu fattas bara att skatten sänks på denna diesel så att folk vill tanka den.
 
När det gäller elbilen släpper den inte ut några avgaser alls där den rullar på vägar, gator och torg och det är förstås mycket miljövänligt och bra. Men produktionen av batterier är mycket miljöovänlig. Det är rent av en miljöbov. Därför hamnar elbilen bakom en dieselbil som drivs med HVO 100 ur miljövänlighetssynpunkt. Förhoppningsvis är detta något som kan ändras i framtiden med utvecklingsarbete, men just nu är HVO 100 det mest miljövänliga.
 
Att köra på HVO 100 är direkt en riktigt riktigt effektiv miljöförbättring. Förhoppningsvis följer allt fler biltillverkare i DS, Citroëns och Peugeots fotspår. Källa: Colabitoil
 
Det finns många fördelar med HVO 100, inte minst när det gäller det obefintliga utsläppet av ämnen som driver på växthuseffekt men också när det gäller de omtalade kväveutsläppen. Bara genom att gå över till HVO 100 ser bilägaren till att det blir en rejäl minskning av dessa. Är det dessutom en Euro6-bil med adBlue så minskar de ännu mera. Källa: Colabitoil 
 
På M/F Solsken tycker vi att det är dags att konstatera att dieselbilar är ett bra miljöalternativ när de körs på detta bränsle och därför bör dieselbilar kunna ha en framtid. Vår kära M/F Solsken är en dieselbil med Euro5-standard tillverkad av Fiat så denna borde ju kunna köras på HVO 100. Men ännu har inte Fiat godkännt detta såvitt vi vet men här ombord på M/F Solsken håller vi tummarna för att det blir så.