Hur funkar det med posten vid kåkfararliv?

När M/F Solsken och dess besättning sommaren 2017 bestämde sig för att tillbringa vinterhalvåret i sydeuropa behövde posten tas om hand. Besättningen har provat tre olika sätt att ordna detta och har nu sedan sommaren 2019 ordnat med digital post. Alla får vi post av olika slag. Vi får räkningar ...
Visa fler inlägg